Tag Archives: สวดมนต์

ความเชื่อทำบุญแชร์เรื่องเทพ

บทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำแผ่เมตตา

ก่อนการสวดมนต์ตอนเช้า การสวดมนต์ตอนเช้า เรียกได้ว่าเป็นอีกขึ้นหนึ่งของการสวดมนต์ก็ว่าได้ เพราะตอนเช้าเราต่างก็มีกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่ต้องทำมากมาย ก่อนที่จะออกไปเรียน หรือทำงาน นั่นหมายความว่า เรามีเวลาค่อนข้างจำกัด และเร่งรีบ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ตอนเช้า ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 5-10 นาที หลังจากที่สวดจบแล้วให้นั่งสมาธิอีกประมาณ 5 นาที เริ่มต้น กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ...

อ่านต่อ