Tag Archives: มะเร็ง

ความรู้สุขภาพ

สัญญาณเตือน!!! 15 อาการเริ่มต้นของมะเร็ง รู้ก่อนมีโอกาสรักษาได้ทัน ก่อนสายเกินแก้

    การเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเอง หากหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ ก่อนที่จะลุกลามเป็นหนักก็จะสามารถรักษาได้ทันก่อนลุกลาม ด้วยเทคโนโลยีและวิธีทางการแพทย์ในปัจจุบัน อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ 1. มะเร็งปากมดลูก อาการ : จะมีเลือดออกจากช่องคลอดทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติ หรืออาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ หากพบว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ โดยขูดเนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์...

อ่านต่อ
error: Content is protected !!