Tag Archives: ปุ๋ย

ความรู้สูตรเด็ดเกษตร

การทำปุ๋ยหมัก เทียบเคียงปุ๋ยเคมีในสูตรต่างๆ

     การผลิตปุ๋ยหมักเทียบเคียงปุ๋ยเคมีนั้นสามารถทำได้เองจากวัสถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่นทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงได้ ซึ้งการผลิตปุ๋ยหมักเทียบเคียงปุ๋ยเคมีทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยได้ถึง 10 เท่า โดยมีวิธีทำและขั้นตอนการทำดังนี้ วิธีทำปุ๋ยหมักเทียบเคียงปุ๋ยเคมี 1. ปุ๋ยหมักสูตร 16-16-16 และปุ๋ยหมักชีวภาพสูตร 15-15-15 วัตถุดิบต่อส่วนผสม รำอ่อน 1 ส่วน ดินดี 1 ส่วน...

อ่านต่อ
error: Content is protected !!