Tag Archives: ขุดบ่อน้ำ

เกษตร

ปี 2561 ขุดสระบ่อจิว ฟรี!! กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 45,000 บ่อ ค่าดำเนินการแค่ 2,500 บาท (อ่านรายละเอียด)

กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน “บ่อจิ๋ว” ปี 61 จำนวน 45,000 บ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ทำการเกษตรในช่วงแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใส เป็นธรรม จากที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260...

อ่านต่อ
ความรู้เกษตร

ขุดบ่อแบบไหน มีน้ำใช้ทั้งปี ช่วยรับมือภัยแล้ง มีน้ำเก็บตุนตลอดเวลา

การขุดสระนำประจำไร่นาไว้ใช้เป็นแนวทางตามโครงการพระราชดำริเกษตรพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ คือให้ใช้พื้นที่ประมาณ 30 % ของพื้นที่เพาะปลูก “เกษตรกรต้องเลิกคิดว่า น้ำเป็นของเทวดา ให้มองน้ำเป็นของไม่แน่นอน ต้องสร้างแหล่งน้ำไว้เป็นหลักประกันให้กับตัวเอง มีน้ำเหมือนกับมีประกันชีวิต อย่าไปคิดว่า ขุดสระแล้วจะเสียพื้นที่ทำกิน มีสระมีน้ำตุนเก็บไว้นี่ต่างหากจะช่วยให้เราทำมาหากินได้ทุกเมื่อได้ทั้งปีเกษตรกรควรขุดสระน้ำเตรียมรับมือภัยแล้งเพราะปีหน้าและปีต่อๆไป ปัญหาจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ” รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า อย่าขุดเหมือนที่ผ่านมา...

อ่านต่อ
error: Content is protected !!