ทำบุญ

ทำบุญธรรมะ

มหาเศรษฐีพันล้าน!! “ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์” ละทางโลก บวชในวัดถิ่นทุรกันดาร บริจาคที่ดินสร้าง “วัดภัทรสิทธาราม” กว่า 327 ไร่ !!

ท่านประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์  อดีตรัฐมนตรี...