ทั่วไป

ปิดทองพระตำแหน่งใด ถึงจะได้อานิสงฆ์แรง ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า

เคล็ดการปิดทองพระพุทธรูป ซึ่งนี่จะเป็นกา...