ธรรมะ

“นะ โม พุธ ธา ยะ” สวดให้ได้ทุกวัน อานุภาพครอบจักรวาล

448Views

สวดสั้นๆทุกวันก่อนนอน เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ แคล้วคลาด คงกระพัน

ที่สุดแห่งความเข้มขลัง อันมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการ เรียกว่า ครอบจักรวาล

โบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างก็ไม่หมด นั่นคือ

“คาถาพระเจ้าห้าพระองค์” ซึ่งมี 5 อักขระอันศักดิ์สิทธิ์ คือ

“นะ โม พุท ธา ยะ” เป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกัปนี้

และ ยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วย

จึงถือได้ว่า เป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่สมัยโบราณ

โดยมีความเชื่อว่า หากผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

สวด “นะโมพุทธายะ” ด้วยจิตอันสงบ มั่นคง แน่วแน่

จะเกิดพุทธคุณครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ แคล้วคลาด คงกระพัน

มีกำลังกาย กำลังใจที่ดี ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายต่างๆ

สำหรับความหมายของ “นะ โม พุท ธา ยะ” มีดังนี้

นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล หรือสะเดาะเคราะห์

ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖

.

ฉะนั้นสวด “นะโมพุทธายะ” ทุกๆวัน จะเกิดผลในทุกๆด้าน

ทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ก็ดีนัก

เรียกว่าในสมัยโบราณนิยมกันมากจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั้น

ได้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย เช่น คาถาบูชาหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น

การภาวนาในใจ เพียงสั้นๆว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” ตลอดเวลาที่นึกได้ เป็นประจำ

เชื่อกันว่า สามารถปัดเป่า ภยันตรายได้ ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น คุณไสยมนต์ดำต่างๆ

จะไม่เข้ามากล้ำกราย แม้สิ่งไม่ดีที่แฝงอยู่ในกายก็จะออกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์

ทั้งยังทำให้เราเป็นคนมีสติมากขึ้น ความจำก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทำให้การตัดสินใจ ในชีวิตประจำวันนั้น ราบรื่น อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ขอบคุณข้อมูลจาก – รักยิ้ม

Facebook Comments
shareInw b
the authorshareInw b

ใส่ความเห็น