ความเชื่อ

เกิดวันไหนต้องทำอะไรดี

32Views

วันนี้เรามีดวงอีกลักษณะหนึ่งมาฝากกัน นั่นคือดูดวงลักษณะอาชีพ ตามวันเกิดของแต่ละคน เป็นอย่างไร ทำนายโดย อ.ดาว ศิษย์โหรชัยชนะ แห่ง ดวง L i v e มาดูว่าอาชีพใดที่เหมาะกับคุณ

คนเกิดวันจันทร์

ความนุ่มนวล สุภาพอ่อนโยน อ่อนหวาน ความอ่อนไหว ความเมตตาปราณี รักสวยรักงาม มีเสน่ห์น่ารัก ใฝ่ฝัน ความงาม ช่างประดิษฐ์ ตกแต่ง มีความเป็นระเบียบ เป็นที่รัก ของคนทั่วไป มีความเป็น กัลยาณมิตร

อาชีพที่เหมาะ นางพยาบาล พนักงานทั่วไป ค้าขาย ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ผู้ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับ ทางน้ำ อาชีพเกี่ยวกับ การเดินทาง ชาวประมง คนขับรถ นักท่องเที่ยว

คนเกิดวันอังคาร

กล้าได้กล้าเสี ย กล้าคิด กล้าตั ดสินใ จ มีความขยัน ขันแข็ง อดทน เอาจริง เอาจัง มีจิตใ จ กล้าหาญ เป็นพื้นฐาน ของนักสู้ ชอบปฏิบัติ มากกว่าคิด หรือพูด ชอบผจญภัย ชอบบุกเบิก

อาชีพที่เหมาะ ทหาร ตำรวจ วิศวกร ศัลยแพทย์

คนเกิดวันพุธ

ใฝ่หาความรู้ มองการณ์ไกล รู้หลักนักปราชญ์ ช่างพูด ช่างเจรจา มีปฏิภาณ ไหวพริบดี มีความสามารถ ในการ คิด พูด อ่าน เขียน เป็นนักประชาสัมพันธ์ นักพูด ที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถ ในการติดต่อสื่อสาร ปรับตัว ได้ทุกสถานการณ์

อาชีพที่เหมาะ มัคคุเทศก์ นักประชาสัมพันธ์นักถ่ายภาพ ตัวแทนนายหน้า เลขานุการ ครูบาอาจารย์ บุรุษไปรษณีย์ นักการทูต นักกฎหมาย ทนายความ พ่อค้าแม่ค้า โหร นักหนังสือพิมพ์

คนเกิดวันพฤหัสบดี

เป็นผู้มีความรอบรู้ ใฝ่หาความรู้ อยู่ตลอดเวลา มีจิตใ จ โอบอ้อมอารี มีเมตตา มีวัฒนธรรม ที่ดีงาม มีศีลธรรม ประจำใ จ เป็นคนมองโลก ในแง่ดี รักความยุติธรรม เป็นดาวตัวแทน แห่งปัญญา ส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง

อาชีพที่เหมาะ นายแพทย์ ครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ ราชบัณฑิต นักบวช นักกฎหมาย ตุลาการ อัยการ นายทุน นักสังคมสงเคราะห์

คนเกิดวันศุกร์

เจ้าสำราญ ชอบสังคม สนุกสนาน รื่นเริง โดดเด่นด้านอาหาร เจ้าเสน่ห์ รักสวยรักงาม เอาใ จเก่ง ชอบกิน ชอบใช้ มีรสนิยมสูง ชอบดนตรี และศิลปะ

อาชีพที่เหมาะ นักแสดงศิลปิน นักดนตรี นายธนาคาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การค้าขาย ประเภทของกิน ของใช้ ของสวยๆ งามๆ

คนเกิดวันเสาร์

ความอดทน อดกลั้น ลำบาก ตรากตรำ ความเป็นนักสู้ รักสงบ นักวางแผน รักของเก่า ของโบราณ มัธยัสถ์ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง รักสันโดษ

อาชีพที่เหมาะ เจ้าของที่ดิน คนที่ทำงาน ต้องใช้ความอดทน อดกลั้นมากๆ เกษตรกรรมกสิกรรม เครื่องปั้นดินเผ า อสังหาริมทรัพย์

คนเกิดวันอาทิตย์

รักอิสระ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใ จร้อน มีความเชื่อมั่น ในตัวเองสูง ใฝ่หาความรู้ คล่องแคล่ว รวดเร็ว มีสง่า มีเสน่ห์ ดวงตามีพลังอำนาจ

อาชีพที่เหมาะ นักปกครอง ผู้มีอำนาจ หัวหน้า ผู้นำ

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!