ความเชื่อ

ตัวเลขวัดเกิดบอกนิสัยและตัวตนของคุณได้ นิสัยของคุณเป็นอย่างไร

417Views

วันนี้เรามีวิธีบอกอะไรหลายๆ อย่างในตัวคุณได้ นั่นคือ ตัวเลข บอกนิสัยของคุณได้ ทราบกันไหมว่า ตัวเลขไม่กี่ตัว ก็สามารถนำมา ทายนิสัย และความเป็นตัวตนของคนๆ นั้นได้ อยากรู้มั้ย นิสัยของคุณเป็นแบบไหน อย่างไรกัน ไปดูกันเลย

นิสัยจากตัวเลข เป็นตำราของฝรั่ง คิดขึ้นเพื่อให้เป็นแนว ทำนายนิสัยของคน ที่เกิดในวันที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มด้วยกัน วิธีการจัดกลุ่มก็คือ “ถ้าวันเกิด เป็นเลขหลักเดียวอยู่แล้ว ก็ใช้ได้เลย ส่วนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 10-31 ก็ ต้องนำตัวเลขตัวหน้า กับตัวหลัง มาบวกกัน ให้เป็นเลขหลักเดียวเช่น ถ้าเกิดวันที่ 25 ก็ต้องนำเลข 2 บวกกับเลข 5 จะได้เท่ากับ 7 เป็นต้น” แล้วนำตัวเลข ไปอ่านคำทำนายต่อไปนี้

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 9 (ผู้ที่เกิดวันที่ 9 , 18 , 27)

คนเลข 9 เป็นคนรักธรรมชาติ ชอบสันโดษ เอางานเอาการ ค่อนข้างสุภาพ และขี้อาย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น อยากให้ผู้อื่น มาพึ่งพิง จึงมักเห็น คนเลขนี้เป็น ครูหรือนักบวช หรืองานสนับสนุน ที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับใคร ด้านความรัก คนเลข 9 ต้องการเป็น ผู้ปกป้องคุ้มครองจะไม่ชอบ คนที่เอะอะเอ็ด ตะโร หรือแข็งกระด้าง ชอบคนที่นุ่มนวล

ด้านความรัก อ่อนโยน และเป็นช้างเท้าหลัง (หรืออย่างน้อยก็ต้องแสดงว่าเป็น) และเป็นคนโรแมนติก ร้อนแร งเมื่อถึงเวลา จนอาจทำให้ ท่านประหล าดใ จ เพื่อนหรือบริวาร ที่เข้ากันได้ดี คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1

 

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8 (ผู้ที่เกิดวันที่ 8 , 17 , 26)

คนเลข 8 เป็นผู้ที่ มีไหวพริบสูง สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้เก่ง มีวาทศิลป์ เป็นเลิศ สามารถเจรจา โน้มน้าวจูงใ จ คนได้ดี แต่มักมีอารมณ์ ไม่คงเส้นคงวา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้า ย ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้สูง และชอบเสี่ ยง กล้าได้กล้าเสี ย ทำให้วิถีชีวิต ของคนเลขนี้ ค่อนข้างผาดโผน อาจขึ้นสูงสุด และตกลงมาต่ำสุด ได้บ่อยๆ แต่คนเลข 8 เป็นผู้ที่มีความ ทรหด อดทน พยายามต่อสู้กับอุปสรรค ให้ถึงที่สุด ซึ่งส่วนมาก มักจะชนะเสี ยด้วย

ด้านความรัก คนที่คิดจะมา เป็นคู่ของคนเลข 8 ถ้าต้องการให้คนเลข 8 สนใ จ จะต้องเป็นผู้ที่ มีความเด่นเป็นพิเศษ ไม่ทางใด ก็ทางหนึ่ง เพราะคนเลข 8 ชอบอะไร ที่สูงกว่ามาตรฐาน และสามารถสนับสนุนเป้าหมาย ของเขาได้ นอกจากนี้ ยังต้องแสดงให้คนเลข 8 เห็นว่า ท่านเข้าใ จธรรมชาติของเขา ยอมรับ และได้เตรียมตัวเตรียมใ จ รับการเปลี่ยนแปลง ทุกสถานการณ์ ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมา จะสร้างความประทับใ จให้แก่ คนเลข 8 ได้มาก คนเลข 8 มักจะสมพงศ์ กับผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1 และ 4

 

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 7 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 7, 16, 25)

คนเลข 7 แม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์แปรปรวน ไม่ค่อยแน่นอน บางครั้งเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง แต่บางครั้งอ่อนไหว แต่ ก็เป็นคน ที่เห็นอกเห็นใ จ ผู้อื่นง่าย และชอบคนที่จริงใ จตอบ ชอบแสวงหา ประสบการณ์ ความเร้าใ จ จึงมักจะพาตัวเข้าไป เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ การพ นั น และสิ่งเส พติ ด อย่างเลี่ยงไม่พ้น แต่ ก็จะเป็นคน ทันคน ยากที่จะถูกใครหล อ ก มีแต่จะหล อ กคนอื่นเขา

ด้านความรัก รูปลักษณะภายนอก ของคนเลข 7 มักจะเป็นที่ สะดุดตา มีเสน่ห์ และโดยที่คนเลข 7 เห็นว่าเรื่องความรัก เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าคิดจะรักกับคนเลขนี้ ต้องทำใ จ กับเรื่องดังกล่าว ตามตำรากล่าวไว้ว่า คนเลข 7 มักจะแพ้ทาง คนที่มีเลขประจำตัวเป็นเลข 2 คู่ที่เป็นคนเลข 2 จึงพอจะอยู่ ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

 

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 6 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 6, 15, 24)

คนเลข 6 เป็นคนง่ายๆ ไม่ค่อยมีพิธี รีตอง เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ ไม่ชอบฝ่าฝืนระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เป็นคนพอใ จ ในสิ่งที่ตนมีอยู่ จึงไม่ค่อยจะทะเยอทะยาน ไขว่คว้าหาตำแหน่ง ดูผ่านๆ คนทั่ว ไปจะเห็นว่า คนเลข 6 ไม่มีความก้าวหน้า แต่ในความจริงแล้ว ถ้าคนเลข 6 ได้ทำงาน ที่ตนชอบก็จะทุ่มเท และสามารถรุ่งเรืองได้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ที่หาผู้เปรียบได้ยาก แต่ไม่ใช่ในฐานะ นักบริหารแสวงหาความสุข ความพอใ จมากกว่า จะคำนึง ถึงเงิน จึงมักใช้จ่ายเงิน อย่างง่ายๆ ไม่ค่อยเก็บสะสม

ด้านความรัก คู่ของคน เลข 6 ไม่สามารถ จะเก็บเขา หรือเธอไว้ เป็นของท่านเพียงคนเดียว เพราะคนเลข 6 เป็นผู้ที่ชอบสังคม วิธีที่ดีที่สุด คือท่านควรไปกับคู่ของท่านด้วย เพื่อนหรือบริวารของคนเลข 6 คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 3 กับ 9 และถ้าสังเกตดู จะพบว่าสิ่งที่คนเลข 6 ได้ครอบครอง มักจะมีเลขสามตัวนี้ เกี่ยวข้อง คือ 3 6 และ 9

 

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 5 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 5, 14, 23)

คนเลข 5 เป็นผู้ที่มีความเข้าใ จ ในธรรมชาติของคน เป็นอย่างดี เป็นพื้นฐานส่งเสริม ให้มีความสามารถเป็นพิเศษ ทางด้านจิตวิทย า หรือการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ ต่ออาชีพการงาน ที่ต้องแนะแนว หรือให้คำปรึกษา เป็นผู้ที่เชื่อมั่น ในตัวเองสูงมาก จนบางครั้ง แทบจะไม่ฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่นเลย เรื่องดวงยิ่งไม่สนใ จ

ด้านความรักคนเลข 5 จะซ่อนอารมณ์ไว้ ไม่แสดงออก จนกว่าจะถึงเวลาที่เขา หรือเธอตกลงปลงใ จ แน่นอนแล้ว แต่ ไม่ได้หมายความว่า ไม่รัก เพียงแต่เก็บไฟรักไว้ และปลดปล่อยออกมา เมื่อถึงเวลาเท่านั้น คนเลข 5 จะเป็นกลางกับทุกกลุ่มเลข ไม่เป็นพิเศษ กับเลขประจำตัวใด แต่ กลับไปผูกพัน กับเวลาแทน โดยที่มักจะเกิดเหตุการณ์สำคัญ ในวันที่ หรือเวลาที่เป็นเลข 10

 

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4 ( ผู้ที่ เกิดวันที่ 4, 13, 22, 31)

คนเลข 4 เป็นผู้ที่มีสามัญสำนึก ในเรื่องต่างๆ ที่ดีเยี่ยม ตัดสินใ จเรื่องใด มักจะไม่พลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือคนประกอบ กับเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผล รู้จักคุณค่าของเงิน ทำให้สามารถตั้งหลัก ปักฐาน ได้รวดเร็ว ยิ่งกว่าผู้ใด เป็นผู้ที่ บุคคลอื่น มักจะให้ความเชื่อถือ ยิ่งร่วมงานกับผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1 ยิ่งส่งเสริมกันและกัน

ด้านความรัก ถึงแม้คนเลข 4 จะไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่มักจะมีคนมาแอบชอบ หรือหลงรัก ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า คนเลข 4 นอกจากจะเป็นผู้ ที่มีฐานะดีแล้ว ยังมีปฏิภาณในการเดาใ จผู้อื่น ได้แม่นยำ การทำให้ผู้ที่ติดต่อด้วย มีความนิยม และพอใ จ ผู้ที่เป็นคู่รัก จึงต้องทำใ จให้หนักแน่น คู่ที่เหมาะ คือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8

 

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 3 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 3, 12, 21, 30)

คนเลข 3 เป็นผู้ตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูง ในขณะเดียวกัน ก็ชอบให้วิถีชีวิต เป็นไปตามทำนอง คลองธรรม เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ และยึดมั่นในหลักการ สามารถปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย ด้านความรัก คนเลข 3 จะทำตามกรอบ ธรรมเนียมประเพณี และกติกาของสังคมจะ

ไม่มีการแหกกฎ หรือทำอะไรแผลงๆ ดำเนินการไปตามขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจีบ จนถึงการแต่งงาน และเมื่อแต่งงาน ปัญหาเรื่องญาติพี่น้อง ของคนรักมักจะน้อย หรือไม่มีเลย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก คุณสมบัติ ประจำตัวของคนเลข 3 ที่เข้ากับคนได้ง่ายนั่นเอง คู่ของคนเลข 3 ที่จะเข้ากันได้ดี เป็นพิเศษ คือผู้ที่มีหมายเลขประจำตัว 6 และ 9

 

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 2, 11, 20, 29)

คนเลข 2 เป็นผู้ที่เหมาะแก่ การเป็นยอดขุนพล คู่ใ จของแม่ทัพ เนื่องจากว่า บุคคลหมายเลข 2 นี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถ เป็นเยี่ยมในการจัดการ อย่างมีระบบ มีความอดทน และเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มักจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จต่างๆ

ด้านความรักถ้าคน เลข 2 รักใครมักจะไม่แสดงออก อย่างโจ่งแจ้ง อาจมีเพียงแววตาเท่านั้น ที่พอจะบ่งบอกให้รู้ คนเลข 2 จะสามารถจดจำ รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนรัก ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และเมื่อรักใครแล้ว ก็มักจะอยากให้คนรัก มีระเบียบเช่นเดียวกับตน และ บุคคลที่จะเข้าคู่กับคนเลข 2 ได้ดี คือ บุคคลผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 7 คนเลข 2 จะสร้างความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ให้กับครอบครัวอย่างยาก ที่จะมีใครเทียบได้ จนบางครั้ง อาจจะถึงรุ่นหลานเหลน

ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 1, 10, 19, 28)

เป็นผู้ต้องการ มีชีวิตแบบหมายเลขหนึ่ง คือ ไม่อยากเป็นรองใคร มีวิสัยเป็นผู้นำ ไม่ชอบเป็นผู้ตาม คนเลข 1 นี้ จะไม่ค่อยชอบทำงานราชการ ชอบที่จะก่อร่างสร้างตัว จากธุรกิจการงานของตนเอง มากกว่า และก็จะทุ่มเท ให้กับงานเต็มที่

ด้านความรัก จะเป็นคนรักเดียว ใ จเดียว เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคงในความรักมาก ผู้ที่จะเป็น คนรู้ใ จของ 1 ได้เหมาะสมที่สุด คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4 จะเป็นทั้งเพื่อนกาย และเพื่อนใ จ คู่คิดคู่เคียง ร่วมหัวจมท้าย ด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่ง ส่วนบริวารที่จะเข้ากันได้กับ 1 ก็คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2

 

 

 

 

shareInw b
the authorshareInw b

ใส่ความเห็น