แนวคิด

ผิดเค้าเท่าภูเขา ผิดเราเท่ารูเข็ม อย่าเข้าข้างตัวเอง เพราะธรรมชาติของคน ชอบเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอ

229Views

ธรรมชาติของคนมักคิดเข้าข้างตัวเอง

หลวงปู่ชา สุภัทโท ได้กล่าวคำสอนไว้ว่า…

ยุ่งกับเรื่องของคนอื่นให้น้อย แต่ยุ่งเรื่องของตัวเองให้มาก ธรรมดาเราชอบดูคนอื่น 90 % แต่ดูตัวเองแค่ 10 %

คือ คอยดูแต่ความ ผิ ด ของคนอื่น เพ่ง โ ท ษ คนอื่น คิดแต่จะแก้ไขคนอื่น กลับ เ สี ย ใหม่นะ ดูคนอื่นเหลือไว้ 10 % ดูเพื่อศึกษาว่า

เมื่อเขาทำอย่างนั้น คนอื่นจะรู้สึกอย่างไร เพื่อเอามาสอนตัวเอง.. จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่

ธรรมชาติของจิตใจมันเข้าข้างตัวเอง จึงมีคำโบราณที่ว่า… เรามักเห็นความ ผิ ด ของคนอื่นเท่าภูเขา ความ ผิ ด ของตนเองเท่ารูเข็ม

เราจึงต้อง ร ะ วั ง ความรู้สึกนึกคิดที่มันเข้าข้างตัวเองให้มากๆ

เห็นความ ผิ ด ของคนอื่น ให้หารด้วย 10

เห็นความ ผิ ด ตัวเอง ให้คูณด้วย 10

จึงจะใกล้เคียงกับความจริง และ ยุติธรรม เพราะเหตุนี้ เราต้องมองแง่ดีของคนอื่นมากๆ

และ พิจารณาตัวเอง ตำ หนิ ติ เตียน ตัวเองมากๆ แต่ถึงอย่างไรๆ เราก็ยังเข้าข้างตัวเองนั่นแหละ

พยายามอย่าสนใจการกระทำของคนอื่น ดูตัวเอง สนใจแก้ไขตัวเองนั่นแหละมากๆ

เช่น เข้าครัวเห็นภรรยาทำอาหารไม่ถูกปาก แล้วก็เกิดอารมณ์ ร้อน ใจ… ยังไม่ต้องบอกให้เขาแก้ไขอะไรหรอก

รีบแก้ไขระงับอารมณ์ ร้อน ใจ ของตัวเองเสียก่อน ดูซิว่า… อาหารมันไม่อร่อย หรือ เรายึดติดกับรสชาติจนเคยตัว

เห็นอะไร คิดอะไร รู้สึกอย่างไร ก็ใจเย็นๆไว้ก่อน ความเห็น ความคิด ความรู้สึกก็ไม่แน่ . . .

อาจจะถูกก็ได้ อาจจะผิดก็ได้ เราอาจจะเปลี่ยนความเห็นก็ได้

อย่าสักแต่ว่า… สักแต่พูด… ใจเย็นๆไว้ก่อนยังไม่ต้องพูด ดูใจเราก่อน สอนใจเราก่อน หัดปล่อยวางก่อน

เมื่อจิตสงบแล้ว เมื่อจิตปกติแล้ว จึงค่อยพูด จึงค่อยออกความเห็น จึงจะเป็นการพูดอย่างมีสติ พูดอย่างไม่เข้าข้าวตัวเอง

คนที่รับฟังเขาจะรับรู้ได้ว่า นี่คือคำพูดที่หวังดี เป็นคนแนะนำที่มีความเมตตา และ น่าฟัง

ขณะมีอารมณ์อย่าเพิ่งพูด… ทำให้เสียความรู้สึก ทั้งต่อผู้อื่น และ ต่อตัวเอง… แบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อันใด

เพราะฉะนั้น อยู่ที่ไหน อยู่ที่ วั ด อยู่ที่บ้าน ก็สงบ… ไม่ต้องเฝ้าจับ ผิ ด ดูคนอื่นว่าเขาทำ ผิ ดๆ

พยายามแก้ไขพัฒนาตัวเรา… นั่นแหละ เห็นอะไร ชอบ ไม่ชอบ ปล่อยไว้ก่อน เรื่องของคนอื่น พยายามอย่าให้เข้ามาที่จิตใจเรา

ถ้าไม่ระวัง ก็จะยุ่งกับเรื่องของคนอื่นไปเรื่อยๆ หาเรื่องอยู่อย่างนั้น เอาเรื่องโน้นเรื่องนี้ มาเป็นเรื่องของเราหมด

มีแต่ยินดี ยิน ร้ า ย พอใจ ไม่พอใจ ทั้งวัน อารมณ์มาก จิตไม่ปกติ ไม่สบาย ทั้งวันๆ ก็หมดแรง

แม้เขาจะทำกับเราไม่ดี ว่าเราไม่ดี ก็เรื่องของเขา อย่าเอามาเป็นอารมณ์… อย่าเอามาเป็นเรื่องของเรา

ดูใจเรานั่นแหละ พัฒนาตัวเองนั่นแหละ หัด-ฝึก ปล่อยวาง นั่นเอง ไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรสำคัญกว่าการตามรักษาจิตของเรา

Cr. แหล่งที่มา : หลวงปู่ชา สุภัทโท

Facebook Comments
shareInw b
the authorshareInw b

ใส่ความเห็น