แนวคิด

เมื่อเราเดินออกมาจากคนที่ทำให้ ทุกข์ ได้เมื่อไหร่ก็ ‘หมดกรรม’ เมื่อนั้น

237Views

ทุกคนล้วนอยากเจอคนที่ดี คนที่จริงใจ

บางครั้งดีกับเค้าเท่าไหร่ เค้าก็กลับ ร้ า ย ใส่เรา

แต่ถ้าวันหนึ่ง ผลบุญที่เรามี ดลบันดาลให้เราพบเจอแต่คนดีๆ

เราก็ต้องเป็นคนดีให้เหมาะสมกับที่ได้พบคนดีๆด้วย

เมื่อบุญให้ผล..
เราจะพบคนดี คนจริงใจ คนที่มีความมั่นคง

เข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิต

เมื่อ ก ร ร ม ให้ผล
เราจะพบคนไม่ ดี ไม่จริงจัง ไม่จริงใจ ไม่ให้ เกียรติ

ไม่ซื่อ สั ต ย์ ไม่ชัดเจน ไม่มั่นคง ฯลฯ

เข้ามาทำให้มีความ ทุ ก ข์ มากขึ้นในชีวิต

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบคนดี

จึงเรียกว่า พบคนดีในเวลาที่เหมาะในที่นี้

เหมาะในที่นี้
คือมีความพร้อมที่จะรักษาความรัก

ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้น ในวันที่พบคนดี

แบบนี้แนวโน้มคือ นิสัย เสียๆ ของเรา

จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆออกไปจากชีวิตเราได้

ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัย ร้ า ย ๆ

ของตัวเองให้ดีขึ้น

แนวโน้มคือชีวิตเรา

ก็จะดึงดูดคนที่ แ ย่ ๆ

ดึงดูดคนแบบเดิมที่ ห่ ว ย ๆ เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดี

ความดีหรือ ก ร ร ม ดีของเราตรงนี้

ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่า

จะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้

แต่ความดีนั้น
จะทำหน้าที่ดึง ดู ด คนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทน

และมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอคนดี แต่รักษาคนดีไม่เป็น

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็นเพราะหวงนิสัย เ สี ย ๆ ของตน

มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับ

การเจอคน ร้ า ย ๆ แต่ยังยอมทน ทุ ก ข์ อยู่

ตรงนี้คือการใช้ ก ร ร ม ในรูปแบบหนึ่ง

เมื่อไหร่ที่ ทุ ก ข์ พอแล้ว ทนพอแล้ว

ไม่อยากเห็นตัวเองทน ทุ ก ข์ ซํ้าซากต่อไป

คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่

จึงเรียกว่าหมด ก ร ร ม เมื่อนั้นครับ

ขอบคุณเนื้อหาดีจาก : ดังตฤณ

sharelnw a
the authorsharelnw a

ใส่ความเห็น