ทั่วไป

ตลอด35ปีเต็มๆที่ ”สมเด็จพระเทพฯ”พระราชทานเงินเดือน 26 ล้านบาท จากการรับราชการให้ ร.ร.นายร้อยจปร.

398Views

วันนี้มีข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยว่า “พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีอัตราเงินเดือนเท่าไร” โดยได้อ้างอิงจาก นิตยสารสกุลไทย ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2544 มีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้

 

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขประจำส่วนพระองค์ 6231020498 เงินเดือนระดับ น.9 ชั้น 8.5 ทรงดำรงยศพลเอก อัตราเงินเดือนจอมพลของกองทัพบก มีขั้นวิ่งจาก 43,960 บาท ถึงเต็มขั้น 60,040 บาท พระองค์ทรงรับเงินเดือนเต็มขั้นมาตั้แต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบันนี้ก็ 9 ปีแล้ว ปัจจุบันกองทัพบกของเรามีนายพลทั้งสิ้น 492 อัตรา แบ่งเป็น พลตรี 412 อัตรา พลโท 64 อัตรา พลเอก 12 อัตรา

พอเอกพิเศษที่กินเงินเดือนอัตราจอมพล 4 อัตราซึ่งได้แก่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพฯ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พระองค์ทรงรับเงินเดือนเต็มขั้น 60,040 บาท สูงกว่าผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก และประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกว่าหนึ่งขั้นวิ่ง สกุลไทย / 2 ธันวาคม 2544

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 และทรงสอนครั้งสุดท้าย ในวิชาไทยศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 รวมเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี

เมื่อหลังจากที่พระองค์ทรงเกษียณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมด และค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ท่านทรงได้รับจากการรับราชการ ตลอดระยะเวลา 35 ปี จำนวนเงินกว่า 26 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โดยเบื้องต้นได้มอบให้ก่อนเป็นจำนวนเงิน 7 ล้านบาท และก็จะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา และเพื่อจะได้นำพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Facebook Comments
sharelnw a
the authorsharelnw a

ใส่ความเห็น