เกษตร

ฟื้นฟูดินใหม่ให้ดีขึ้น ปลูกพืชอะไรก็งาม ด้วยวิธีง่ายๆ ทำได้เลย

ฟื้นฟูดินใหม่ให้ดีขึ้น ปลูกพืชอะไรก็งาม ด้วยวิธีง่ายๆ ทำได้เลย

View

ฟื้นฟูดิน เป็นเรื่องสำคัญในสวน เพราะปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร มักจะพบว่าบางโครงการนำดินที่ไม่มีคุณภาพมาถมที่ ทำให้ปลูกต้นไม้แล้วไม่เจริญเติบโตงอกงามหากพื้นที่รอบบ้านของคุณไม่ได้จัดสวนก็ไม่เป็นปัญหามากนัก แต่หากต้องการปลูกต้นไม้ก็ควรจะ ฟื้นฟูดิน อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตดังต้องการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสวนที่ปลูกต้นไม้มานาน ๆ แล้วดินเสื่อมสภาพลง ทำให้ต้นไม้ไม่สวยดังเดิม เราจึงจะชวนคุณมาลงมือฟื้นฟู และปรับปรุงดินในสวนให้กลับมาดีอีกครั้ง รับรองว่าต่อไปนี้จะปลูกต้นอะไรก็งามแน่นอน

นำดินที่ไม่ดีออกไปบ้าง หากดินในสวนเป็นดินที่ไม่เหมาะสำหรับปลูกพืช เช่น มีเศษวัสดุก่อสร้างปะปน ดินลูกรัง

แนะนำให้นำดินบริเวณที่ต้องการจะปลูกต้นไม้ออก โดยไม่จำเป็นต้องรื้อดินออกทั้งสวน หากต้องการปลูกไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินให้ขุดดินออกลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร ส่วนไม้ยืนต้นพวกไม้ล้อมให้ลองกะขนาดตุ้มดิน

จากนั้นขุดหลุมปลูกลึกกว่าความสูงของตุ้มดินอีกราว 30 เซนติเมตร นำดินถุงที่มีคุณภาพดีใส่แทนดินเดิมในหลุมปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอีกชั้น จากนั้นจึงปลูกต้นไม้ตามปกติ ส่วนบริเวณที่มีดินแข็งหรือดินลูกรัง ให้ขุดดินแล้วผสมคลุกเคล้าอินทรียวัตถุและปุ๋ยอินทรีย์ลงไป เพื่อช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน จะทำให้ดินโปร่งและร่วนซุยขึ้น

อินทรียวัตถุตัวช่วยสำคัญ

การฟื้นฟูดินโดยใส่อินทรียวัตถุเป็นวิธีที่ง่ายและเห็นผลดีที่สุด แหล่งที่มาของอินทรียวัตถุ ได้แก่ เศษซากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ เศษหญ้า ซากสัตว์ต่าง ๆ มูลสัตว์ต่าง ๆ ที่สลายตัวดีแล้วกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด รวมทั้งวัสดุจากธรรมชาติอื่น ๆ เช่น แกลบ ฟางข้าว เปลือกถั่ว กาบมะพร้าวสับ ใบไม้แห้งอินทรียวัตถุเหล่านี้จะทำหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างดินโดยเข้าไปแทรกตามอนุภาคของดินทำให้ดินที่แข็งและแน่น ๆ ค่อย ๆ ร่วนซุยขึ้น ส่งผลให้รากพืชชอนไชได้ดี

ผู้ที่ไม่มีเวลามากนักให้นำอินทรียวัตถุมาโรยบนผิวดินได้เลย วัสดุเหล่านี้จะค่อย ๆ ปรับปรุงดินด้านล่างให้ร่วนซุยขึ้นช้า ๆ แต่หากมีเวลามากพอให้พรวนดินเล็กน้อยเพื่อให้วัสดุลงไปในดินได้ลึกและรวดเร็วขึ้น วัสดุเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น

อีกวิธีในการฟื้นฟูดินสำหรับพื้นที่ใหญ่ ๆ ซึ่งเกษตรกรทั่วไปนิยมใช้ก็คือ หลังจากเก็บเกี่ยวพืชไปแล้วให้ตากดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดิน จากนั้นจึงปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ปอเทือง โสน ถั่วพร้า ถั่วแปบ แล้วไถกลบหรือตัดคลุมดินช่วงที่เริ่มออกดอก (ประมาณ 50 – 60 วันหลังปลูก) การไถกลบจะช่วยให้พืชย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้น พืชเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ดินร่วนซุย แต่ยังอุดมด้วยธาตุไนโตรเจนจากเชื้อไรโซเบียมในปมรากถั่ว ซึ่งทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศมาสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนไว้ในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยแทบไม่ต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มเติมเลยแค่คลุมดินก็ใช้ได้

การคลุมดินใช้หลักการใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพียงแต่ไม่ต้องผสมวัสดุลงไปในดิน แต่ใช้วัสดุนั้นคลุมดินเพื่อช่วยรักษาความชื้น เช่น ฟางข้าว แกลบ กาบมะพร้าวสับ หญ้าแห้ง ใบหญ้าแฝกหรือแม้แต่ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมผิวดิน วัสดุเหล่านี้จะช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินยามรดน้ำ ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช รักษาความชื้นในดิน ทำให้รากพืชลงไปได้ลึกทีละน้อย ดินจึงมีโครงสร้างดีขึ้น และเมื่อวัสดุคลุมดินย่อยสลาย ก็จะช่วยปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช และมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

พรวนดินให้ร่วนซุย ดินในสวนที่ปลูกมานาน ๆ ธาตุอาหารในดินเริ่มหมดไป รวมทั้งยังมีปัญหาดินอัดตัวแน่น ทำให้รากพืชไม่สามารถชอนไชได้ดีดังเดิม การใช้อินทรียวัตุก็เป็นตัวช่วยหนึ่งดังที่กล่าวไปแล้วแต่การพรวนดินก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้ดินเกิดช่องว่างทำให้น้ำและอากาศแทรกตัวในดินได้ดีขึ้น การพรวนดินให้พรวนรอบ ๆ ทรงพุ่มต้นไม้ และเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเพื่อช่วยให้ดินที่อัดตัวกันแน่นโปร่ง และร่วนขึ้นดินเป็นกรดแก้ได้ ดินกรด คือ ดินที่มีค่า pH ต่ำว่า 7 การตรวจสภาพดินโดยทั่วไปให้ใช้ชุดทดสอบดิน หรือข้อสังเกตดินกรดเบื้องต้นคือ หากต้นไม้มีการเจริญเติบโตช้าลง ให้ผลผลิตน้อยลง แสดงอาการเหี่ยวเหมือนขาดน้ำ เพราะรากไม่สามารถเจริญเติบโตในดินได้ตามปกติ รวมทั้งยังแสดงอาการขาดธาตุฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และแคลเซียม พบ

การแพร่ระบาดของโรคพืชเป็นประจำและมากขึ้น สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากดินกรด ดินกรดเกิดได้เองตาม ธรรมชาติ

ทั้งจากการชะล้างละลายธาตุที่เป็นด่างออกไปจากดิน พืชดูดเอาธาตุที่เป็นด่างออกไปแล้วปลดปล่อยกรดลงไปแทนที่ หรืออาจเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีที่มีสารกำมะถันเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งฝนกรดในพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ดินกรดมีผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ลงสู่ดิน ทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ได้ แก้ไขโดยใส่ปูนชนิดต่างๆ เช่น ปูนมาร์ลหรือหินปูนฝุ่น (หินปูนบด) นิยมใช้ในนาข้าว

ส่วนปูนโดโลไมต์ หรือปูนขาวใช้กับไม้ผล อัตราส่วนขึ้นกับความรุนแรงของกรดในดิน ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นให้ใช้อัตรา3 – 5 กิโลกรัมต่อหลุมปลูก การใส่ปูนยังช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืช วิธีแก้ดินกรดอีกอย่างคือใส่อินทรียวัตถุลงไปในดิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหารในดิน ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและหน้าดิน

ไส้เดือนดิน… ผู้ช่วยสำคัญ ไส้เดือนดินทำหน้าที่ ย่อยสลายอินทรีย์สารในดิน การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินยังช่วยพรวนดิน ทำให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช สังเกตว่าดินที่มีสภาพเป็นดินทราย

ดินเหนียวจัด แปลงปลูกที่ถูกเหยียบย่ำจนเกิดเลน หรือมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหนัก ทำให้ดินอัดตัวแน่นตลอดจนดินที่มีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืช ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมาเป็นเวลานานมักไม่พบไส้เดือนดิน เบื้องต้น

ทำให้ใส่อินทรียวัตถุลงไปปรับปรุงสภาพดินก่อน เมื่อดินดีขึ้นจะเห็นว่าไส้เดือนดินจะเริ่มมาอยู่อาศัย และทำหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างดินต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก baanlaesuan.com

Loading...
sharelnw
the authorsharelnw

Leave a Reply

error: Content is protected !!