ทั่วไป

ปิดทองพระตำแหน่งใด ถึงจะได้อานิสงฆ์แรง ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ปิดทองพระตำแหน่งใด ถึงจะได้อานิสงฆ์แรง ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า

2.22KViews
Loading...

เคล็ดการปิดทองพระพุทธรูป ซึ่งนี่จะเป็นการบอกเล่าถึงวิธีการปิดทองพระพุทธรูปและอานิสงส์ของการปิดทองส่วนต่างๆ

คนไทยเรามีความเชื่อด้านศาสนาเป็นอย่างมากและ มีมาทั้งแต่สมัยโบราณ ศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือสอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้และรู้จักทำบุญกุศล ซึ่งการทำบุญนั้นเชื่อว่าจะส่งผลให้เราในภายหน้า อาจจะช่วยเมื่อยามเราตกทุกข์ และเป็นที่พึ่งทางใจให้เราเป็นอย่างดี ส่วนมากเราทำบุญนั้น เราก็จะใส่ปัจจัยบ้าง ถวายสังฆทานบ้าง และที่นิยมกันเมื่อเราทำบุญเสร็จนั้นคือ การปิดทองหลังพระ

คำว่าปิดทองหลังพระ เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า ทำความดีอย่างเต็มใจโดยไม่มีการป่าวประกาศ แต่ แท้จริงแล้ว การปิดทองหลังพระนั้นไม่เป็นเพียงสำนวนที่ใช้ในการเปรียบเปรยการทำความดีของ บุคคลเท่านั้น เพราะการปิดทองลงบนส่วนต่างๆ ของพระพุทธปฏิมานั้นชาวพุทธมีคติความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณ

ซึ่งการปิดทององค์พระพุทธรูปนั้น ถือเป็นทำเนียมปฏิบัติในการทำบุญที่ถูกสืบทอดต่อๆกันมา ซึ่งเชื่อผลบุญนั้นจะส่งผลที่ดีให้แก่เราในอนาคต แต่รู้หรือไม่ว่าการปิดทององค์พระตำแหน่งใด ได้อานิสงฆ์แรง และมีผลอย่างไรแก่เราบ้าง

ผู้ปิดทองหลังพระ คือผู้ที่หมั่นทำความดี โดยไม่เน้นประโยชน์ส่วนตน ประโยคนี้ถือเป็นประโยคศักดิ์สิทธิ์ ท่านเชื่อหรือไม่ว่าประโยคนี้ถือเป็นประโยคแทนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้หมั่นทำงานอยู่เบื้องหลัง โดยทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือเพื่อประเทศชาติ ศาสนา และประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์
คำว่าปิดทองหลังพระ เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า ทำความดีอย่างเต็มใจโดยไม่มีการป่าวประกาศ แต่ แท้จริงแล้ว การปิดทองหลังพระนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่สำนวนที่ใช้ในการเปรียบเปรยการทำความดีของ บุคคลเท่านั้น เพราะการปิดทองลงบนส่วนต่างๆ ของพระพุทธปฏิมานั้นชาวพุทธมีคติความเชื่อมาแต่ ครั้งโบราณ ดังนี้

ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) ขององค์พระพุทธรูป เชื่อว่าทำให้หน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง

ปิดทองที่พระอุทร (ท้อง) เชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

ปิดทองที่พระนาที (สะดือ) เชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอดและจะทำให้สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน

ปิดทองที่พระเศียร (หัว) เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอด

ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน

ปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ) เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ง

ปิดทองที่พระบาท (เท้า) เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ

ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป (ด้านหลัง) เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้จะทำให้ไม่ว่าจะภพชาติใด ต่อไปในภายภาคหน้าก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

โดยคติความเชื่อที่กล่าวไว้นั้น เป็นเพียงอุบายธรรมของชาวพุทธ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนเริ่มต้นทำความดี โดยสำหรับอุบายในการปิดทองนี้ก็เพื่อ ที่จะให้ผู้คนรู้จักการให้ การเสียสละ ไม่ว่าจะการปิดทองลงบนบริเวณที่ใด เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม สุดท้ายแล้วคติการปิดทององค์พระก็ยังบ่งบอกว่าต้องปิดทองให้ทั่วทั้งองค์ จึงจะเป็นองค์พระที่สมบูรณ์ แม้ว่าด้านหลังขององค์พระที่อาจไม่มีใครมองเห็นก็ตามที และทั้งหมดนั้นก็เกิดจากความศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนิกชน

สาธุ อนุโมทามิ “ผู้ปิดทองหลังพระ คือผู้ที่หมั่นทำความดี โดยไม่เน้นประโยชน์ส่วนตน”

 

Facebook Comments
sharelnw
the authorsharelnw

ใส่ความเห็น