สมัครงาน

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!! ใครกำลังหางานมาทางนี้ บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เงินเดือนขึ้นต่ำ 23,000 ต่อเดือน

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!! ใครกำลังหางานมาทางนี้ บริษัท ไทยออยล์ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เงินเดือนขึ้นต่ำ 23,000 ต่อเดือน

1View

 บริษัท ไทยออยล์ คงเป็นหนึ่งในบริษัท ที่ใครหลายๆคนอยากจะเข้าไปทำงานด้วย ก็เพราะว่าบริษัท ไทยออยล์ เป็นบริษัทที่มั่นคง สวัสดิการดี จึงเป็นบริษัท ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปทำงาน และตอนนี้โอกาสดีๆมาถึงแล้ว เนื่องจากว่าบริษัท ไทยออยล์ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก ว่าแต่จะมีตำแหน่งงานใดบ้างไปดูกันเลย

ก่อนจะไปดูตำแหน่งงานเรามาประวัติคร่าวๆของบริษัทกันก่อนครับ

 

   บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับกลุ่มไทยออยล์ ในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

วิสัยทัศน์

   “บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมีต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

พันธกิจ

 • เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำในด้านผลการดำเนินงานและผลตอบแทนการลงทุน
 • ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
 • มุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ค่านิยม

 • การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 • การมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ความร่วมมือทำงานเป็นทีม
 • ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มีความรัก ผูกพัน และเป็นเจ้าขององค์กร
 • ทำงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อเรารู้ประวัติคร่าวๆกันแล้วตอนนี้ก็มาถึงตำแหน่งงานที่ทุกคนรอคอยกันแล้ว

 

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ (Refinery Operator)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

   รับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลอุปกรณ์การกลั่น/การผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี รวมถึง ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่จำเป็น (minor maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้และไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

 

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาที่ต้องการ: 

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม  แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์

ประสบการณ์ทำงาน:

 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน  หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 

 • 23,000 หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้ 

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : ไม่ระบุ

เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี

สถานที่ : ชลบุรี

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ยานยนต์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ปิโตรเคมี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เมคคาทรอนิกส์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องกล

 

   หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

สนใจติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมาโนช / คุณกัญญารัตน์

ที่อยู่ : 555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

โทรศัพท์ : 038-359-000, 038-359-400 Ext. 6277-78

โฮมเพจ : http://www.Thaioilgroup.com

 

 

ตำแหน่ง : ช่างโยธา (Civil Technician)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

   ตรวจสอบการปฎิบัติงาน และ มาตราฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับต่างๆของทางราชการ

 

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาที่ต้องการ : 

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา

ประสบการณ์ทำงาน :

 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 

 • 23,000 หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : ไม่ระบุ

เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี

สถานที่ : ชลบุรี

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : โยธา

 

   หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมาโนช / คุณกัญญารัตน์

ที่อยู่ : 555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

โทรศัพท์ : 038-359-000, 038-359-400 Ext. 6277-78

โฮมเพจ : http://www.Thaioilgroup.com

 

 

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์ (Mechanical Technician)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

   ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน โรงกลั่นให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาที่ต้องการ :

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์

ประสบการณ์ทำงาน :

 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : ไม่ระบุ

เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี

สถานที่ : ชลบุรี

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องกล

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ยานยนต์

 

   หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

สนใจติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมาโนช / คุณกัญญารัตน์

ที่อยู่ : 555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

โทรศัพท์ : 038-359-000, 038-359-400 Ext. 6277-78

โฮมเพจ : http://www.Thaioilgroup.com

 

ตำแหน่ง : ช่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instrument Technician)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

   ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์ รวมถึงอุปกรณ์ในระบบ Hydrocarbon ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลอดภัย

 

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาที่ต้องการ : 

 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ทำงาน : 

 • ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 

 • 23,000 หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้

เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : ไม่ระบุ

เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี

สถานที่ : ชลบุรี

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : อิเล็กทรอนิกส์

 

   หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

สนใจติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมาโนช / คุณกัญญารัตน์

ที่อยู่ : 555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

โทรศัพท์ : 038-359-000, 038-359-400 Ext. 6277-78

โฮมเพจ : http://www.Thaioilgroup.com

 

แผนที่ของบริษัท ไทยออยล์

Company Name :Thaioil Energy Services Company Limited

Address163/19 หมู่ 7 ถนนอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Telephone :038-359-000, 038-408-500 Ext.6275-6277

Home Page : http://www.Thaioilgroup.com

Contact Person : คุณมาโนช / คุณกัญญารัตน์

 

ขอให้ได้งานที่หวังกันทุกคนนะครับ

 

sharelnw
the authorsharelnw

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!