ทำบุญ

ทั้งชีวิตทำอะไรก็ไม่เจริญ!! วิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น รีบทำก่อนจะมาเสียใจที่หลัง อ่านแล้วรีบแชร์ต่อ!?!

ทั้งชีวิตทำอะไรก็ไม่เจริญ!! วิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น รีบทำก่อนจะมาเสียใจที่หลัง อ่านแล้วรีบแชร์ต่อ!?!

1.42KViews
Loading...

อันที่จริงแล้วการขอขมาพ่อแม่นั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ทุกเทศกาล หรือจะวันไหนก็ได้ เพราะถือเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเราเอง แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะทำวันไหนดีวันพ่อ วันแม่ ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่เราจะขอขมาท่าน ให้ท่านได้อโหสิกรรมให้กับเราที่เคยทำล่วงเกินท่านทั้งทางกาย วาจา ใจ

สิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมาพ่อแม่
1.พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง

2.ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี

3.ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด

4.กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ

5.ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่

6.ผ้าขาวดิบ

7.ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ)

8.สถานที่ทำพิธีขอขมา ควรเป็นกลางแจ้ง

หมายเหตุ : หากใครที่ไม่สามารถเตรียมของที่กล่าวมาข้างต้นได้นั้น ก็สามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจน้อมจิต ตั้งนโมฯ ทำการกล่าวคำสมาลาโทษได้เลย

ขั้นตอนในการขอขมาพ่อแม่
1.ก่อนทำพิธีขอขมาพ่อแม่ ให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ดังนี้

“องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ…..วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่
ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ
แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ทรณี พระแม่คง พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง
วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ…..ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรมจากคุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ”

2.ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ส่วนตัวเรานั้นนั่งกับพื้น พร้อมกราบท่าน 3 ครั้ง

3.ให้ยกเท้าของพ่อกับแม่นั้นมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ โดยขณะที่ล้างเท้าให้ท่านอยู่นั้น ก็กล่าว ขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่าน ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี หรือในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วย

4.หลังจากที่เราล้างเท้าเสร็จ ก็นำเท้าของพอกับแม่มาวางบนขาเรา ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ หลังจากนั้น ก็ให้เช็ดเท้าท่านให้แห้ง

5.เมื่อเช็ดเท้าของพ่อกับแห้งดีแล้ว ก็ให้นำเท้าของพ่อกับแม่มาวางไว้บนขาเราก่อน และอธิฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อีกครั้งว่า

“พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา
ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรม แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี”

6.จากนั้นให้เราก้มลง และนำเท้าท่านมาวางบนหัวเรา

7.หลังจากนั้น ก็นำพานธูปเทียนแพมามอบให้กับกับท่าน พร้อมพูดว่า

“พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ” (ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร ให้ชีวิตใหม่กับเรา)

8.สุดท้าย ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า พร้อมกล่าวว่าลูก

“ชื่อ…..ขออนุโมทนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย
ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้ (เราพูดเองต่อ ขานเอง เออเอง) รับเลยจ๊ะ รับแล้วใช่ไหมจ๊ะ สาธุ สาธุ สาธุ

คำกล่าวขอขมาพ่อแม่ นอกจากคำกล่าวขอขมาข้างต้น ยังมีอีกหนึ่งคำกล่าวที่สามารถใช้ในพิธีขอขมาได้เช่นกัน

“กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส ที่ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล)…..ประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ ตั้งแต่เกิด จนถึงปัจจุบัน(หากนึกเรื่องได้ เช่น เคยด่าว่าพ่อแม่ เคยขัดใจท่าน เคยเถียงท่าน ควรบอกให้หมด) หนูสำนึกแล้ว ในกรรมนั้น ขอให้พ่อและแม่ อโหสิกรรมให้กับลูกในทุก ๆ เรื่อง”

การขอขมากรรมต่อพ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ไปที่หน้าพระประธานที่พระใช้ทำวัตรลงอุโบสถ หรือ หน้าพระประธานในห้องพระในบ้านคุณ หรือ หน้ารูปของพ่อกับแม่ที่อยู่ในบ้านคุณ( เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ) แล้วก็คุกเข่าลงประนมมือไว้ที่หน้าอกเพ่งมองไปที่ดวงพระเนตรของพระประธานหรือเพ่งมองไปที่ดวงตาของพ่อกับแม่ในรูป

พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ แล้ว กล่าวคาถาว่า

“อิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโร” ( 10 จบ)

แล้วตั้งใจกล่าวขอขมากรรมว่า

ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี้

ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล)….. ขอขมากรรม

แด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

อกุศลกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกรรมล่วงเกินคุณพ่อ คุณแม่ ของข้าพเจ้า

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยมโนกรรมก็ดี และจะโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี

ขอด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาขมากรรมบิดามารดาต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้

จงเป็นพละปัจจัยให้การขอขมากรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้จงสำเร็จสำเร็จสำเร็จ

สมดังความปรารถนาของข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ แล้วกราบ 3 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม การขอขมาพ่อกับแม่นั้นเป็นการขอโทษขออโหสิกรรมในเรื่องที่เราเคยทำผิดพลาดผ่านมา ในเวลาปัจจุบันนับตั้งแต่นี้ไปเราควรปฏิบัติตนเป็นคนดีของท่าน ไม่ทำพฤคิกรรมที่ล่วงเกินท่านอีก

 

ขอบคุณ : www.tnews.co.th

Facebook Comments
sharelnw
the authorsharelnw

ใส่ความเห็น