ธรรมะ

สวดมนต์ข้ามปี เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

2.35KViews
Loading...

ที่มาของการสวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติมาแต่โบราณ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่เคยประกอบพิธีสวดมนต์ปีใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในสมัยนั้น คือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยคืนก่อนสิ้นปี พระสงฆ์และประชาชนจะร่วมกันสวดมนต์บทมหาสมัยสูตร จากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน จึงสวดบทชัยมงคลคาถา ต่อมาราชการได้กำหนดให้วันปีใหม่ตรงกับหลักสากล คือวันที่ 1 มกราคมของทุกปี พิธีการสวดมนต์ข้ามปีนี้ จึงเลือนหายไปจากสังคม แต่ปัจจุบันการสวดมนต์ข้ามปี ได้รับความนิยมขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดงานขึ้น ทั้งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มหาเภรสมาคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนวัดวาอารามต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความเข้าร่วมกิจกรรม จึงทำให้ประเพณีนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

 

 

ประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปี

1.ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิดท่อนผิดทำนอง เมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น
2.เป็นการกระทำที่ได้ปัญญา ถ้าการสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมายก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้
3.เป็นการตัดความเห็นแก่ตัว เพราะในขณะนั้นอารมณ์จะไปหน่วงอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้เกิดขึ้นในจิตตน
4.เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง และบริวาร
5.สามารถไล่ความขี้เกียจได้ เพราะขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไป และเกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น
6.เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา ปกติ (มีศีล) มีใจแน่วแน่ (มีสมาธิ) มีความรู้ ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการ ปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี

ท่านพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ได้ให้ข้อคิดหลักธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ หรือผลที่จะได้รับจากการสวดมนต์ข้ามปี ไว้ดังนี้

1.ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุและความชั่วร้าย
2.เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิตและทางปัญญา
3.เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล
4.เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสัจธรรม
5.เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลอันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

การเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ง่าย เพียงแค่ทำจิตใจให้สงบบริสุทธิ์ เพื่อพร้อมที่จะรับศีลและพร แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมนอกจากจิตใจก็คือร่างกาย เพราะการสวดมนต์ข้ามปีเป็นกิจกรรมที่ต้องนั่งเป็นเวลานาน จึงอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ทางกรมการแพทย์ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องนี้ว่า ควรหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบเป็นเวลานาน ควรสลับท่านั่งระหว่างการนั่งพับเพียบกับการนั่งขัดสมาธิ และยกลำตัวหรือกระบังลมขึ้นเป็นช่วงๆ เพื่อช่วยลดการกดน้ำหนักเฉพาะจุดและต้านทานแรงดึงดูดของโลก โดยทำเป็นช่วงๆ ช่วงละ 10 นาที และคลายกล้ามเนื้อลงประมาณ 1 นาที สลับทำอย่างนี้ไปตลอดขณะทำการสวดมนต์ จะทำให้กล้ามเนื้อลำตัวแข็งแรงขึ้น ก่อนการสวดมนต์ควรกินอาหารที่ย่อยง่าย เน้นผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัด เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น และควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการสวดมนต์เพื่อเป็นการฟิตร่างกายทำให้สวดมนต์ได้ยาวนานขึ้น และหลังจากการสวดมนต์ควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพเนื่องจากนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน ส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่า อาจจะนั่งเก้าอี้แทนการนั่งกับพื้น เพื่อลดอาการปวดเข่า

 

พิธีสวดมนต์ข้ามปีจัดขึ้นที่ไหนบ้าง

ในปีนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับวัดและสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่ง ทั้งในไทยและต่างประเทศ จัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปีขึ้น โดยส่วนกลางจัดที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนตามต่างจังหวัดจัดขึ้น ณ วัดทุกวัด เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว แต่หากไม่สะดวกที่จะเดินทาง จะอยู่สวดมนต์เองที่บ้านก็สามารถทำได้ ด้วยการสวดมนต์บทง่ายๆตามลำดับดังต่อไปนี้

1.คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

2.บทกราบพระรัตนตรัย

3.นมัสการพระพุทธเจ้า

4.สมาทานศีลห้า

5.บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(ให้อานิสงส์ในทุกๆเรื่อง)

6.บทมงคลสูตร(ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)

7.บทโพชฌังคปริตร(หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)

8.บทพุทธชัยมงคลคาถา(ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่) และ

9.บทแผ่เมตตา

ดังที่กล่าวมาการสวดมนต์ข้ามปีนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝั่งให้กับลูกหลานให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพราะการสวดมนต์จะทำให้เจริญสติ ทำให้จิตเกิดสมาธิ จิตใจสงบเป็นสุข ด้วยเหตุนี้เอง การสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในวันขึ้นปีใหม่ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเงิน ช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ยังถือเป็นการทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อีกด้วย….

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น