ความรู้

เล่นเฟสบุ๊คเวลางาน นายจ้าง“เลิกจ้าง”ได้ทันที

705Views
Loading...

ปัจจุบัน โลกโซเชียลพัฒนาไปไกลมาก ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ หรือ อื่นๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสังคมทุกชนชั้น ไม่เว้นแม้แต่ในสถานประกอบการ ในโรงงาน ในลูกจ้างที่เป็นพนักงานออฟฟิตทั้งหลาย ซึ่งก็เล่นในเวลาทำงานกันจนเป็นความเคยชินว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ลูกจ้างทั้งหลายไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ผลทางกฎหมายลูกจ้างทั้งหลายทราบหรือไม่ว่า การเล่นเฟสบุ๊คในเวลาทำงาน เล่นไลน์ในเวลาทำงาน ถือเป็นความผิดร้ายแรงนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เบียดบังเวลาการทำงานของนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (1)

และ ถือเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 ทั้งนี้เทียบเคียงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2564/2557 “ที่โจทก์อุทธรณ์ประการต่อมาว่า หนังสือเลิกจ้างเอกสารหมาย จ.2 หรือ ล.10 ระบุเหตุเลิกจ้างว่า การปฏิบัติงานของโจทก์ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ใช้เวลาทำงานของจำเลยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำเกือบทุกวัน วันละเป็นชั่วโมง จึงเป็นการกระทำประการอื่นไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต

 

 

จำเลยจึงชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 เป็นคำวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นนั้น เห็นว่า บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมิได้ห้ามมิให้นายจ้างยกเหตุอื่นขึ้นอ้างในภายหลังนอกจากเหตุที่ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างมาเป็นข้อต่อสู้ในกรณีเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และการที่โจทก์ใช้เวลาทำงานของจำเลยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำเกือบทุกวัน วันละเป็นชั่วโมง ย่อมเป็นเหตุให้งานในหน้าที่บกพร่องและล่าช้า ต่ำกว่ามาตรฐานที่จำเลยต้องการและไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เหตุดังกล่าวก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงกัน มิใช่เรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใด คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางชอบด้วยกฎหมายแล้ว”

Cr. ทนายนำชัย

Facebook Comments

ใส่ความเห็น